Sąlygos ir įsipareigojimai

Lorem ipsum dolor sit amet

Bendrosios nuostatos

Šios pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mūsų tarpusvaio teises, pareigas ir atsakomybę Jums Užsakant/Įsigyjant Prekes Fotospaustuve.lt (Toliau tekste – Portalas). Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdami į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su pakeitimais, taisymais ar papildymais Jūs galite susipažinti kiekvieną kartą prieš patvirtindamas užsakymo formą.
Naudodamiesi mūsų Portalu, Jūs įsipareigojate laikytis šių Taisyklių, kitų Portale aiškiai nurodytų sąlygų, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų
Asmenys iki 18 metų amžiaus neturi teisės užsisakyti mūsų parduodamų Prekių. Portalas nėra specialiai pritaikytas jaunesniems nei 18 metų asmenims. Naudodamasis platforma asmuo pripažįsta, kad yra pilnametis arba turi su Taisyklėmis susipažinusių ir su jomis sutikusių tėvų ar globėjų leidimą. Tėvai ar globėjai, davė leidimą nepilnamečiui lankytis šiame Portale, yra visiškai atsakingi už nepilnamečių asmenų veiksmus.
_______________________________________________________________________________________________________
Mes esame:  Fotospaustuve.lt, Skauduliškes, persiku g.9, Vilniaus raj, Lietuva. Tel. nr. +37067853877
Jūs esate: Portalo fotospaustuve.lt lankytojas/vartotojas
_______________________________________________________________________________________________________
Taisyklės ir sąlygos
1. Sąvokos:
·         „Mes“ esame: MB Fotospaustuvė, valdanti bei administruojanti Portalą www.fotospaustuve.lt
·         „Jūs“ esate: portalo fotospaustuve.lt lankytojas/vartotojas.
·         „Portalas“ – visa mūsų internetinė sistema, kurioje Jūs galite užsakyti Prekes, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais
·         „Prekės“ – bet koks užsakymas, kurį galima atlikti internetiniame portale fotospaustuve.lt.
2. Mūsų sandorio su Jumis metu galioja šios sąlygos:
·         Pirkimo ir pardavimo sandoris laikomas sudarytas nuo to momento, kai Jūs internetiniame puslapyje suformavę užklausą, nurodydami pristatymo adresą, bei kitą reikiamą informaciją, reikalingą sandorio sudarymui, susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šias taisykles įvykdymo. Tais atvejais, kai Jūs nepritariate visoms arba tam tkrai daliai Taisyklių, privalote nepateikti užsakymo.
·         Mes neatsakome už tai, kad tam tikrais atvejais gali nebūti Prekės nuotraukos ar detalesnės informacijos apie ją.
·         Visos Prekės yra neįrėmintos į dekoratyvius rėmus, priešingu atveju mes informuosime Jus.
·         Jūsų apmokėjimas laikomas gautu, kai lėšos yra įskaitomos į mūsų banko sąskaitą.
·         Jeigu užsakytos Prekės pagaminti nebegalime, mes Jus informuosime ir pasiūlysime įsigyti kitą Prekę arba grąžinsime pinigus.
·         Jeigu dėl kokios nors priežasties mes liekame Jums skolingi, mes grąžinsime Jums pinigus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų lėšų gavimo.
·        Sandoris vyksta tik tarp Jūsų ir Mūsų.
3. Kaina ir apmokėjimo tvarka
·         Norėdami gauti Prekę Jūs turite sumokėti pilną Prekės kainą, nurodytą mūsų internetiniame puslapyje. Ši tvarka gali keistis mūsų nutarimu. Tam tikrais atvejais mes galime pareikalauti avanso – 50 % sumos.
·         Už prekes galima atsiskaityti vienu iš šių būdų:
1. Atsiskaitymas banko pavedimu;
2. Atsiskaitymas grynais atvykus į sutartą vietą.
3. Atsiskaitymas naudojant “PayPal” sistemą. Atsiskaitant šiuo būdu prie galutinės kainos mes pridėsime PayPal taikomus komisinius tarifus.
·        Jūsų apmokėjimas laikomas gautu, kai lėšos yra įskaitomos į mūsų banko sąskaitą.
·        Banko pervedimų gavimo išlaidos bus apmokamos mūsų, pinigų grąžinimo išlaidos bus apmokamos Jūsų. Visos kito išlaidos susijusios su valiutos keitimu, išskyrus Eurus, bus apmokamos Jūsų.
·       Bet kokios mūsų nurodomos kainos kitomis valiutomis negu Eurai yra apytikslės ir gali keistis.
4. Informacija, kurią Jūs mums suteikiate:
·         Jūs sutinkate, kad mums suteikėte ir ketinate suteikti tik tikslią informaciją apie save. Mums ši informacija reikalinga norint tinkamai suformuoti Jūsų užsakymą bei sėkmingai pristatyti Jums užsakytas Prekes.
·         Mes išklausysime ir atsakysime į elektroninius laiškus, kuriuose bus išreiškiamas nepasitenkinimas mūsų teikiamomis paslaugomis ar prekėmis per 30 dienų nuo Prekės gavimo.
5. Pristatymas:
Prekes galite atsiimti nemokamai mūsų nurodytu adresu ir laiku.
·         Pristatymas bus atliktas kurjerio, adresu, kurį Jūs nurodėte pildydami užsakymo formą. Jūs įsipareigojate Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Prekių priimti negalite, o Prekės pristatytos sutartu laiku nurodytu adresu ir remiantis kitais Jūsų pateiktais duomenimis, Jūs neturite teisės reikšti pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
·         Jeigu mes negalėsime pristatyti Jums Prekės per sutartą laiką nuo užsakymo pradžios, mes Jus informuosime elektroniniu paštu arba telefonu, kad galėtume sutarti kitą pristatymo datą.
·         Prekės gali būti atsiųstos dalimis (pavyzdžiui jeigu Prekė sudaryta iš dviejų ar trijų dalių). Šios dalys gali būti pristatytos skirtingu laiku.
6. Tarptautiniai užsakymai:
·         Tarptautinio užsakymo atveju Prekės pristatymo išlaidas apmokate Jūs. Formuojant užsakymą mes nurodysime sumą, kuri prisidės prie bendros užsakymo samatos. Prekės grąžinimo išlaidos taip pat apmokamos Jūsų.
·         Dėl tarptautinės prekybos apribojimų į tam tikras valstybes galime nepristatyti Prekių. Jeigu kyla neaiškumų susisiekite su mumis.
·        Jeigu yra ar atsiranda valstybių apribojimai už sandorį atsakingas pirkėjas.
·        Užsakymų vykdymas į prieš tai minėtas valstybes bus nutrauktas, o pinigai grąžinami, tačiau iš grąžinamos sumos bus išskaičiuotas banko pervedimo mokestis
7. Prekių grąžinimas:
·        Teisė grąžinti užsakytą prekę priklauso nuo gražinimo priežasties, jeigu bus įrodyta, kad prekė buvo pažeista pristatymo metu arba buvo brokuota, tokiu atveju mes gražinsime visa sumą už prekę. Prekė privalo būti atsiųsta atgal per 10 darbo dienų.
Užsakymai nebus grąžinti ar perdaromi, jeigu Jūsų netenkins dydis arba spalvos. Kiekvienas užsakymas yra iš anksto suderiniamas, patvirtinamas ir apibrėžiamas pagal jūsų pageidavimą. Tik neatitikus jūsų užsakymo formoje patvirtintiems matmenims ir mums padarius klaidą, mes prekę perdarysime.
·         Norėdamas grąžinti prekę dėl prekės gamybinio broko arba pažeidimo pristatymo metu, Jūs galite tai padaryti per 10 darbo dienų nuo jo pristatymo Jums dienos, informuodami mus kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekęs informaciją ir grąžinimo priežastis.
·         Gražintos prekės turi būti nepažeistos (išimtis taikoma tuo atveju jeigu buo gražinama dėl pažeidimo pristatymo metu), saugiai supakuoti, su mūsų sąskaita ir kitais viduje esančiais dokumentais bei apmokėtu siuntimu.
·         Kai mes gauname gražinamas prekes s ir jeigu gražintos prekės priežastis atitinka prieš tai įvardintus punktus, Jums pervesime pinigus į Jūsų banko sąskaitą per 7 darbo dienas nuo to momento kai gauname grąžinamą prekę.
·         Jeigu Jūs per sutartą laiką negražinate prekės, mes Jums pinigų negrąžiname.
8. Puslapio turinys:
·         Mes pasiliekame sau teisę keisti savo Portalo turinį bet kuriuo metu be papildomo pranešimo Jums.
·         Perspėjame, kad turinys gali turėti techninių ar kitokių trūkumų.
·        Neatsakome dėl Jūsų ir mūsų programinės įrangos suderinamumo.
·         Mūsų Platformoje gali būti nuorodų į kitus puslapius. Mes neatsakome už kitų puslapių turinį. Mes neatsakome už savo ar  kituose puslapiuose padarytą žalą Jūsų programinei įrangai.
9.    Turinio ir intelektinės nuosavybės teisės:
·         Pavadinimas, nuosavybės teisės, intelektinės nuosavybės teisės Platformos turinyje, priklauso mums. Mes stipriai ginsime šias teises visose valstybėse.
·         Jūs negalite kopijuoti, modifikuoti, publikuoti, perduoti arba parduoti ar kokiu nors kitu būdų panaudoti mūsų turinio be išankstinio mūsų sutikimo
10.     Atsakomybė:
·        Jūs esate visiškai atsakingas už Jūsų pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių asmens duomenų, mes neatsakome     už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyjame teisę reikalauti iš Jūsų patirtų nuostolių atlyginimo.
·         Mes neatsakome tais atvejais, kai nuostoliai kylą dėl to, jog Jūs, neatsižvelgdamas į mūsų rekomendacijas ir savo įsipareigojimus,                                          nesusipažinote su šiomis Taisyklėmis, nors tokia gailimybė Jums buvo suteikta.
11.     Baigiamosios nuostatos:
·         Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
·         Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su tarp mūsų sudarytu sandoriu, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra spredžiami                         Lietuvos Respublikos teisės aktų nustayta tvarka.